Begrippenlijst – B

Back-up Reserve kopie in geval van verlies of defecten
Backbone Hoofkabels van het internet voor lange afstanden
Bluetooth draadloze verbinding bij o.a. mobiele telefoons
Bandbreedte capaciteit voor doorsturen gegevens in kbps/Mbps
Bcc Blind carbon copy. Kopie welke geadresseerde niet kan zien
Bios Basic input-/output system. Elementaire besturing in PC’s
Bit Kleinste eenheid informatie, een 0 of een 1
Bitrate Mogelijk aantal bits per tijdseenheid in een netwerk
Bps Bits per seconde, de transmissiesnelheid
Byte Een byte bestaat uit 8 bits. Eenheid voor bestandsgrootte
Bit Kleinste eenheid informatie, een 0 of een 1
Broncode Code waarin programma’s geschreven zijn