Begrippenlijst – F

Firewall Beschermt een computer tegen ongewenste indringers
Firewire aansluitformaat op computers en andere apparaten
Fiber Glasvezel, verbinding voor zeer hoge snelheid internet
FAQ Frequently Asked Questions, veel gestelde vragen
File Computerbestand
File Server Computer welke ‘clients’ toegang tot files geeft
Flash Plugin voor animaties op internetsites en in presentaties
Formatteren Indelen van een disk/medium in sporen en sectoren
Forwarden Een kopie [van een e-mail] doorsturen
FTP File Transfer Protocol, voor down- en uploaden van data