Begrippenlijst – O

Offline Geen internetverbinding
OLED Organic Light Emitting Diode, nieuwe schermtechnologie
Online Internetconnectie
Opslagcapaciteit Hoeveelheid mogelijk op te slagen data
Opstartschijf Boot-cd voor opstarten van een PC