Begrippenlijst – R

RAM Random Access Memory, ook werk- of intern geheugen
Randapparaat Apparaat aan een PC [modem, printer, etc]
Readme Tekstbestand met informatie over een programma
Reboot Opnieuw starten van een computer, ook reset
Register Windowsonderdeel, bevat gegevens en instellingen
Reset Opnieuw starten van de computer
Resolutie Dichtheid van het aantal beeldpunten [pixels]
RTF Rich Text Format. Codeermethode
Router Apparaat dat twee of meer netwerken verbindt