Begrippenlijst – T

Taakbalk Kunnen taken vanuit gestart worden
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
Thread Op discussie gerangschikte berichten in een nieuwsgroep
Thumbnail Verkleinde, vaak klikbare, afbeelding of foto
Tilde Het ~-teken
Time out Een verbinding, gesloten bij te lang geen reactie
Toegangsrechten Regelling toegang en wijziging van mappen
Tutorial Handleiding voor softwaregebruiker
.txt Extensie van een tekst [kladblok]bestand