Begrippenlijst – U

Uitloggen Afmelden; connectie met andere computer verbreken
Underscore Benaming van het _-teken
Uninstall Verwijderen van geïnstalleerde software
UNZIP Bestand decomprimeren
Uploaden Bestanden van eigen PC naar een andere computer
URL Uniform Resource Locator, een adres op het WWW
USB Universal Serial Bus, aansluitstandaard
Upgrade Opgewaardering
Upgraden Verruilen van huidige versie voor nieuwere/betere
Usenet Verzameling nieuwsgroepen
Username Gebruikersnaam