Foutmelding 0x8004210B

Omschrijving van 0x8004210B

Wanneer u een SMTP-e-mailbericht verstuurt met behulp van SSL (Secure Sockets Layer) en een POP3-account, wordt het volgende foutbericht weergegeven en blijft het bericht in het Postvak UIT staan:
‘Bij taak Verzenden en ontvangen is een fout (0x8004210B) opgetreden: ‘Er is een time-out opgetreden bij de bewerking voordat een antwoord van de SMTP-server voor uitgaande berichten is ontvangen. Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met uw serverbeheerder of Internet-provider’.

In het Engels: ‘Sending and Receiving’ reported error (0x8004210B) : ‘The operation timed out waiting for a response from the sending (SMTP) server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP)’.

Oplossing foutmelding 0x8004210B

Installeer het meeste recente Service-Pack van Microsoft OfficeXP. Dit Service-Pack kunt u downloaden vanaf de Microsoft Site.