Gigabyte Megabyte Kilobyte

In de computerwereld worden specifieke eenheden gebruikt die vaak door elkaar gehaald worden. In het octaal stelsel wordt geteld van 0 t/m 7 (8 unieke waarden). Het hexadecimale stelsel gaat van 0 t/m F (0,1,2 t/m 9,A,B,C,D,E,F). Dus 16 unieke posities.

Meestal worden de grootten uitgedrukt in byte, kilobyte, megabyte of gigabyte. Een bit is de kleinste eenheid informatie, namelijk een 0 of een 1. Het woord bit is een samentrekking van binary en digit. Een byte bestaat uit 8 bits. Let op: Een bit wordt afgekort met de kleine letter b, een byte met de hoofletter B.

Wanneer het over de snelheid van internetverbindingen gaat, spreekt men veelal van kilobits of megabits (per seconde).

In de volgde lijst enkele veel voorkomende eenheden op een rij:1 bit b = een teken, een 0 of een 1 (binaire stelsel genaamd)

1 byte B = 8 bits
1 KB Kilobyte = 1024 B
1 MB Megabyte = 1024 KB
1 GB Gigabyte = 1024 MB [= 1 miljard bytes]
1 TB Terabyte = 1024 GB

Meer Gigabyte-Megabyte-Kilobyte (wikipedia.org/wiki/Byte)