Homeplug netwerk | Devolo | dLAN

Een homeplug-netwerk loopt via de stopcontacten in uw woning. De apparaatjes zorgen er voor dat ieder stopcontact in een woning verandert in een netwerkaansluiting. Het is echter iets heel anders dan internet via de stopcontacten, waar NUON experimenten mee heeft gedaan. Het gaat om een lokaal netwerk en niet om een internetlevering van buitenaf naar huizen toe! Dit wordt ook bij Homeplug (uiteraard) verzorgd door de reguliere internetproviders.

Een netwerk in huis is mogelijk via kabels, draadloos of via een homeplug-netwerk (ook wel Powerline genoemd). Het is een techniek waarbij dit lichtnet als computernetwerk wordt gebruikt.

De “Homeplug Powerline Alliance” controleert de standaarden die hiervoor worden gebruikt.

De installatie van een homeplug-netwerk is eenvoudig:De kabel van de homeplug-adapter aansluiten op de netwerkaansluiting van een computer of routerDe stekker van deze Homeplug in het stopcontact stekenOp een andere plek in huis een andere computer via eenzelfde soort adapter op het lichtnet aansluiten en er is een netwerkverbinding tussen beide apparaten

Een Homeplug-netwerk heeft de volgende voordelen:Veilig. In principe blijft het signaal in huis en verspreidt het zich via de meterkast over de verschillende groepen.Minder signaalverlies dan draadloos. Dikke vloeren en gewapend beton hebben een grote invloed op het bereik van draadloze netwerken die via Wifi Of Bluetooth lopen.

Snelheid

Een snelheid van 14 megabit per seconde zou mogelijk moeten zijn. Wel is het zo dat door de vele apparaten die op het stroomnet zijn aangesloten dit in de praktijk lager ligt. Ook dan is de snelheid nog goed vergelijkbaar met een gemiddelde draadloze verbinding.

Tips:

De datasnelheid daalt bij toenemende reikwijdteDe datasnelheid daalt bij meerdere adaptersDoe de adapters direct in een stopcontact i.p.v. een verdeeldoosSluit een verdeeldoos aan op de adapter i.p.v. andersomTransmissie op één i.p.v. twee fasen, geeft een grotere reikwijdteTransmissie op één i.p.v. twee fasen, geeft een hogere snelheid

Devolo adviseert maximaal 2 setjes [= 4 adapters] te gebruikenWissel van stopcontact bij een slechte verbinding*

*Als u op één bepaalde stopcontact een slechte verbinding hebt, de kleur van het huisje is dan rood, verplaats de adpater naar een ander stopcontact. Hebt u daar wel een goed signaal, dan is het wellicht mogelijk een netwerkkabel vanaf die plaats naar uw computer of set top box te leggen.