IPV6 uitleg

Hat aantal toepassingen dat loopt over of gebruik maakt van het internet heeft een enorme groei meegemaakt en neemt meer en meer toe. Het huidige IPv4 (internet protocol versie 4) zal weldra niet meer toerijkend zijn. Bij IPv4 worden 4 getallen tussen 0 en 255 gebruikt en kunnen niet meer dan (ruim) 4 miljard IP-nummers gemaakt worden.

Dit lijkt veel, maar door de toenemende vraag naar unieke nummers zal dit meer moeten worden. De oplossing werd gevonden in IPv6.

Er wordt niet gewerkt met een IP-nummer van 4 getallen (combinatie van 4 keer maximaal 3 cijfers), maar van 16 getallen. Op deze manier is er een hoeveelheid IP-adressen te maken dat een maximum kent van 3,40 x 1038 (een 3 met 38 nullen!).

De Europese Commissie heeft de IPv6 Task Force opgericht. De Task Force is samengesteld uit vertegenwoordigers van de telecomsector, internet service providers en netwerkbedrijven en zou moeten zorgen voor een goede overgang van IPv4 naar IPv6.

Dit is nog niet zo’n eenvoudige opgave, want de kosten die het overstappen op andere nummers met zich meebrengt, kunnen erg hoog oplopen.

Alle huidige IP-nummers op termijn vervangen moeten worden. Iets wat grote investeringen in onderandere hard- en software betekent. Op 27 April 2005 is, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse IPv6 Task Force opgericht.