Point to Point Protocol

Point to Point Protocol (PPP) is één van de TCP/IP-protocollen. Het is een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen tussen twee computers, bijvoorbeeld een pc van een gebruiker en de inbelserver van diens provider.

PPP werd oorspronkelijk veel gebruikt bij inbelverbindingen, waarbij de communicatie over de telefoonlijn plaatsvindt, maar ook in breedbandverbindingen wordt het wel toegepast. Het heeft het oudere SLIP-protocol vrijwel geheel verdrongen.