Tips

RSI voorkomen

RSI staat voor Repetitive Strain Injury en is een term die lichamelijke klachten aanduidt, welke voortkomen uit repeterende bewegingen. Vaak gaat het om …

Lees meer

Wat is pishing?

Wat-is-phishing en hoe kunt u er voor zorgen dat er geen slachtoffer van wordt? Allereerst wat-is-phishing. Letterlijk vertaalt is het vissen …

Lees meer